Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-09-14
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2017-09-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport Hjälpmedel Dalarna 2017
8 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott och Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018
Sändlista
9 Sändlista