Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-08-29
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-08-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: God och nära vård- En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53
5 Delårsbokslut 2017
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
6 Svar på motion från Lena Reyier (C) : Hälsoundersökningar räddar liv
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
7 Åtgärder för att minska vårdskador