Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2017-06-21
Dagordning
  Dagordning_Tandvårdsnämnden_2017-06-21.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
2 Handlingsplan för ekonomi i balans