Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2017-05-30
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2017-05-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
3 Information Enheten för tandvårdsstöd
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden.
6 Ekonomisk periodrapport 2017-03-31.
7 Särredovisning 2016
8 Folktandvårdens miljöplan 2017 -2021.
9 Sammanträdesplan 2018