Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-05-18
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2017-05-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Internkontrollplan 2017 Hjälpmedel Dalarna
8 Borttagande av återbetalning för retursortiment
9 Regelverk – Hjälpmedelsanvändares ersättningsskyldighet
10 Hyresvillkor vid egenavgift för cykel
11 Köpevillkor vid egenavgift för trehjulig cykel med fotpedal för ungdom över 16 år och vuxen
12 Riktlinje – Tyngdtäcken
Sändlista
13 Sändlista