Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-05-16
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-05-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Förändring av riktlinjer politiska ungdomsförbund
8 Folkhögskolornas årsredovisning 2016
9 Internkontroll plan 2017.
10 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2017
11 Remiss: Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
12 Uppföljning av biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018