Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-05-15
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017-05-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
4 Utlåning till Svenskt Ambulansflyg och förändrad förbundsordning
5 Dalaflyget, borgen och kortfristig kredit
6 Miljöredovisning 2016
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
7 Internkontrollplan 2017 för Central förvaltning