Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2017-05-03
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2017-05-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Budget 2018
8 Försäljning av fastigheten Falun Häggen 24
9 Förvärv av kommanditbolaget Dalklockan 6 med tillhörande fastighet. Ludvika Sunnansjö 240:1, Grangärde vårdcentral
10 Avyttring av hus 08, Biskopsgården, fastigheten Ludvika Läkaren 11
11 Ombyggnad av Centraloperation (COP) för ny Hybridsal, Falu lasarett