Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-04-10
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-04-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Bokslut och årsredovisning 2016
5 Ny organisation och policy för internkontroll
6 Krav på remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar
7 Sammanträdesplan 2018
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
8 Kommunremiss angående regionbildning 2019
9 Verksamhetsberättelse 2016, Central förvaltning
10 Verksamhetsberättelse 2016, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
11 Verksamhetsberättelse 2016, fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
12 Uppföljning av landstingsgemensam internkontroll 2016
13 Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Central förvaltning
14 Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Hälso-och sjukvården
15 Internkontrollplan 2017 för fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
16 Avskrivning av större kundfordringar
17 Sammanställning av erfarenheter från LÖF, IVO, Synergi, Lex Maria
18 Inrättande av Norslund-Svärdsjö vårdcentral som Akademisk vårdcentral
19 Kommunremiss - Valkretsindelning
20 Yttrande över landstingets revisionsberättelse för år 2016 inför fullmäktiges ansvarsprövning