Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-28
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-03-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista
5 Patientsäkerhetsberättelse 2016
6 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2016, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
8 Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Hälso-och sjukvården
9 Verksamhetsberättelse 2016, fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
10 Internkontrollplan 2017 för fv 51 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
11 Sammanställning av erfarenheter från LÖF, IVO, Synergi, Lex Maria
12 Inrättande av Norslund-Svärdsjö vårdcentral som Akademisk vårdcentral