Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017-03-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Politisk process för länsregion i Dalarna 2019
3 Målet om ett rökfritt Sverige 2025
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
4 Justering av Patientnämndens reglemente
5 Bokslut och årsredovisning 2016
6 Ny organisation och policy för internkontroll
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2016, Central förvaltning
8 Uppföljning av landstingsgemensam internkontroll 2016
9 Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Central förvaltning
10 Avskrivning av större kundfordringar