Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-03-23
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2017-03-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Styrkort 2017, Hjälpmedel Dalarna
8 Riktlinje – Eldriven rullstol med ståfunktion
9 Försäljning av hjälpmedel i butik till privatperson
10 Försäljning av produkter för egenansvar
Sändlista
11 Sändlista