Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2017-03-01
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2017-03-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
3 Information Enheten för tandvårdsstöd
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
5 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
6 Delegeringsordning för Folktandvården
7 Internkontroll 2016
8 Uteblivandeavgifter för barn och ungdomar.
9 Bokslut 2016
10 Bokslut 2016, Enheten för tandvårdsstöd