Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2017-02-16
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2017-02-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Bokslut 2016 FV84
8 Internkontrollrapport 2016
9 Internkontrollplan 2017
10 Investering - Vagntvätt