Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2017-02-15
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2017-02-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Energiplan 2010, uppföljning av mediastatistik och energiincitament 2016
8 Verksamhetsberättelse 2016
9 Mora lasarett, fastighetsutvecklingsplan (FUP)