Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-02-07
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-02-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Fastställande av budget 2017
8 Bidrag till Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund 2017
9 Ansökan om utökade platser till Musikkonservatoriet