Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-02-02
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2017-02-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse och bokslut Hjälpmedel Dalarna 2016
8 Val av ny ersättare till Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott efter Karin Jacobson
Sändlista
9 Sändlista