Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-01-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
3 Hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser
4 Sammanträdesplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
5 Svar på remiss från Socialdepartementet: Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
6 Delrapport om pågående uppdrag av närsjukvårdsutredning
7 Styrkort och fördelning budget 2017, Hälso-och sjukvårdsförvaltning
8 Styrkort och fördelning budget 2017, Hjälpmedelsförvaltning
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
9 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L): Angående Medborgarförslag om diabetesvård
10 Svar på motion från Ulf Berg m fl. om tydligare riktlinjer för patientansvar vid ambulanstransporter.
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
11 Svar på revisorernas granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP
12 Ramverk för publicering av journalinformation