Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017-01-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Yttrande till JO Riksdagens ombudsmän
3 Svar på remiss från Justitiedepartementet: "Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten" (SOU 2016:71)
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
4 Strategi för ägande av helikoptrar inom Svensk Luftambulans
5 Principer för finansiering av Svensk luftambulans helikoptrar
6 Godkännande av upphandling och finansiering av två medelstora helikoptrar
7 Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafik
8 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
9 Överlåtelse av aktierna i Inera AB
10 Revidering av Internationell policy
11 Svar på motion från Jenny Nordahl och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD): Låt Dalarnas invånare få vara delaktiga i storregionfrågan
12 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Folkomröstning i storregionfråga
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
13 Styrkort och fördelning budget 2017, Central förvaltning
14 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser
15 Svar på revisorernas granskning av pågående struktur- och förändringsarbete