Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2017-01-26
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2017-01-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
2 Personalpolitiskt program