Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-12-12
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-12-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
4 Svar på revisorernas granskning av delårsrapport 2016-06-30
5 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Screening för cystisk fibros
6 Införande av digital vårdcentral
7 Komplettering av beslutsunderlag i ärende "Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna"