Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2016-12-08
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2016-12-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Budget 2017 Nämnden för kostsamverkan
8 Landstingsservice Verksamhetsplan 2017 - 2020