Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-12-08
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-12-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Riktlinje – Läshjälpmedel
8 Riktlinje – Skrivhjälpmedel
9 Riktlinje – Stödhjul för montering på tvåhjulig cykel
10 Riktlinje – Manuell rullstol med ståfunktion
11 Tjänstekatalog Hjälpmedel Dalarna
Sändlista
12 Sändlista