Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2016-12-06
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2016-12-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
3 Information Enheten för Tandvårdsstöd
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Sammanträdeplan 2017 ändrad
6 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden
7 Verksamhetsplan för Folktandvården 2017-2020
8 Tandvårdsnämndens plan för internkontoll och styrning 2017
9 Bettfysiologins överflyttning till Smärtenheten.
10 Budget 2017
11 Landstinget Dalarnas lokala anvisningar för Tandvårdsstödet