Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2016-11-16
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2016-11-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Internkontroll 2016, uppföljning
8 Internkontroll 2017, plan
9 Budget 2017
10 Kalkylränta 2017
11 Mix av miljömärkt el inför 2017
12 Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden
13 Fastställande av policys
14 Strategi och verksamhetsplan 2017