Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-11-03
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-11-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Budget 2017, Hjälpmedel Dalarna
8 Ansvar för sortiment egenansvarsprodukter
Sändlista
9 Sändlista