Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-10-25
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-10-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Landstinget Dalarnas Kulturpris 2016
8 Landstinget Dalarnas kulturstipendium 2016.
9 Landstinget Dalarnas kulturstipendium för unga 2016.
10 Revidering av Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018
11 Projektstöd hösten 2016.
12 Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet 2015/2016.
13 Internkontroll rapport 2016