Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen 2016-10-24
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Budgetberedningen_2016-10-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter
3 Medlemsinsats Kommuninvest
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Avskrivning av större kundfordringar
5 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden