Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2016-10-20
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott_2016-10-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Sändlista