Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2016-10-17
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2016-10-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
2 Yttrande över revisorernas uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning