Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2016-10-04
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2016-10-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
Beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
4 Delårsrapport 2016-06-30
5 Delårsrapport Beställarenheten för tandvård, 2016-06-30.