Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2016-09-30
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2016-09-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport 2016-06-30
8 Mötesplanering 2017 Nämnden för Kostsamverkan