Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2016-09-29
Dagordning
  Servicenämnden_2016-09-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrappport 2016-06-30
8 Verkställighetsbestämmelser för förvaltningschef LsD
9 Mötesdatum 2017 för Servicenämnden
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
10 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service