Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2016-09-28
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2016-09-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Avveckling av sjukhemsfastigheter
8 Delårsbokslut januari - juni och helårsprognos 2016
9 Sammanträdesplan 2017