Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-09-15
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-09-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport Hjälpmedel Dalarna 2016
8 Utöka Beredningsgrupp Hjälpmedel med en till kommunrepresentant
9 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna och Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2017
Sändlista
10 Sändlista