Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-09-12
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-09-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Skattesats för 2017
5 Delårsrapport 2016
6 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015, Region Dalarna
7 Tillägg till SGEI-förordnandet avseende Dalaflyget och Dala Airport
8 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbundet Finsam Borlänge
9 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbund Finsam Falun
10 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Nedansiljans samordningsförbund
11 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Norra Dalarnas Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen
12 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Södra Dalarnas samordningsförbund
13 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Västerbergslagens Samordningsförbund
14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
15 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Bättre kapacitetsutnyttjande i vården-schemalägg läkarna
16 Svar på motion från Bo Brännström (L): Återinför vårdbiträden
17 Svar på motion från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): Landstingsanställdas försäkringsskydd
18 Svar på remiss från Finansdepartementet: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
19 Projekt Regionbildning 2019 - fas 1
20 Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod - rekommendation till Landsting och Regioner
21 Svar på revisorernas granskning av åtgärder i anledning av ärenden i patientnämnden
22 Överenskommelse om ungdomsmottagningar
23 Vägen in – Introduktionsutbildning för nyanlända med kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet
24 Pensionsavgift för anställda som omfattas av PFA
25 Svar på remiss från Socialdepartementet: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
26 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntad död hos spädbarn
Valärenden
27 Valärende - LD16/02393
28 Valärende - LD16/02420
29 Valärende - Gunnar Barke
30 Valärende - Elin Norén