Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2016-09-08
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2016-09-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Bättre kapacitetsutnyttjande i vården-schemalägg läkarna
3 Svar på motion från Bo Brännström (L): Återinför vårdbiträden
4 Svar på motion från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): Landstingsanställdas försäkringsskydd
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
5 Vägen in – Introduktionsutbildning för nyanlända med kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet
6 Pensionsavgift för anställda som omfattas av PFA