Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-08-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Arbetsutskottets beslutsärenden
1 Yttrande till JO med anledning av anmälan
2 Svar på remiss från Finansdepartementet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)
3 Svar på remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
5 Avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner
6 Gallring av handlingar tillhörande tjänsten Stöd och behandling
7 Svar på remiss från Socialdepartementet: Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
8 Svar på remiss från Socialdepartementet: Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
9 Tillägg till SGEI-förordnandet avseende Dalaflyget och Dala Airport
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
10 Projekt Regionbildning 2019 - fas 1
11 Svar på revisorernas granskning av åtgärder i anledning av ärenden i patientnämnden
12 Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod - rekommendation till Landsting och Regioner
13 Överenskommelse om ungdomsmottagningar