Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen 2016-08-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Budgetberedningen_2016-08-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Skattesats för 2017
3 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015, Region Dalarna
4 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbundet Finsam Borlänge
5 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbund Finsam Falun
6 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Nedansiljans samordningsförbund
7 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Norra Dalarnas Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen
8 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Södra Dalarnas samordningsförbund
9 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 , Västerbergslagens Samordningsförbund
10 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna