Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-06-20
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-06-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Arbetsutskott och budgetberedning
Inledning och protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslutsärenden
4 Svar på remiss från Justitiedepartementet: Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
5 Svar på remiss från Socialdepartementet: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?
6 Svar på remiss från Kulturdepartementet: Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)