Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2016-06-07
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2016-06-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information gemensam
3 Information Tandvårdsförvaltningen
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
5 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen
6 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård
Övriga gemensamma beslutsärenden
7 Samgående Folktandvården och Beställarenheten för tandvård
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
8 Sammanträdesplan 2017
9 Samgående kliniker i Borlänge, etapp 1.
10 Delegeringsordning för Folktandvården
11 Ekonomisk periodrapport 2016-03-31
12 Folktandvårdens miljöplan 2016-2020
Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård
13 Ekonomisk periodrapport 2016-03-31