Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2016-05-30
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2016-05-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Landstingsplan och budget 2017. Finansplan 2017-2020
5 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
6 Revidering av reglementena för Länshandikapprådet, Landstingets Pensionärsråd och Tolk- och hörselrådet
7 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
8 Reviderade bolagsordningar för Dalaflyget AB och Dala Airport AB
9 Miljöredovisning 2015
10 Landstingets Bassängverksamheter
11 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion - En ny väg till jobb för ungdomar!
12 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Varudeklarera vården!
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
13 Länsövergripande samverkan inom missbruk- och beroendevård
14 Forskningsprojekt angående prioriteringsarbetet i Landstinget Dalarna
15 Landstingsbidrag till glasögon och kontaktlinser
16 Svar på revisorernas granskning av landstingets likviditetsplanering
17 Övertagande av pensionsåtagandena och överföring av medel, Dalarnas forskningsråd
18 Utvärdering av Akademisk Vårdcentral Gagnef
19 Valärenden