Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-05-26
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-05-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Hjälpmedelsavgift i LSS- och psykiatriboende
8 Tjänstekatalog Hjälpmedel Dalarna Bastjänster
9 Internkontrollplan 2016 Hjälpmedel Dalarna
10 Riktlinje - Antidecubitusmadrasser
11 Riktlinje – Stimulator för smärtlindring, TENS
12 Dispensansökan - Förskrivning av inkontinenshjälpmedel utanför Treklöverns sortiment
13 Uppdaterade lånevillkor
14 Val av ny ledamot till Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott efter Monica Åhlén
Sändlista
15 Sändlista