Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2016-05-25
Dagordning
  Servicenämnden_2016-05-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Periodrapporter och bokslut 2016 Servicenämnden FV82
8 Avrapportering Internkontrollplan 2016 för Servicenämnden