Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2016-05-17
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2016-05-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Dialog
Informations- och anmälningsärenden
2 Information
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
5 Folkhögskolornas årsredovisning 2015
6 Yttrande över revisionsrapport
7 Förändring av riktlinjer för stöd till ideella, idéburna organisationer
8 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2016
9 Studeranderättslig standard 2016
10 Internkontroll plan 2016