Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2016-05-12
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2016-05-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion - En ny väg till jobb för ungdomar!
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Vägen in – Introduktionsutbildning för nyanlända med kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet