Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2016-04-27
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2016-04-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informations- och anmälningsärenden
1 Information
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
4 Budget 2017