Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2016-03-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Socialdepartementet: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)
3 Svar på remiss från Socialdepartementet: Restnoteringar av läkemedel
4 Svar på remiss från Socialstyrelsen: SOU 2015:98 Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa
5 Implementering av kunskapsunderlag
6 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
7 Sammanträdesplan 2017 och justering av sammanträdesplan 2016
8 Svar på motion från Lena Reyier (C): Öka äldres hälsa med äldrevårdcentraler
9 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service
10 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Vårdplatser kan öppnas med hjälp av medicinska sekreterare?
11 Revidering av landstingets ärendehandbok
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
12 Patientsäkerhetsberättelse 2015