Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen 2016-03-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Budgetberedningen_2016-03-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Bokslut och årsredovisning 2015
3 Svar på motion från Mikael Rosén (M) angående ekonomisystem
4 Svar på motion från Torsten Larsson (KD) med flera: "Effektivisera för våra medarbetare och patienter"
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse 2015 Central förvaltning
6 Verksamhetsberättelse 2015 Hälso- och sjukvården
7 Verksamhetsberättelse 2015, förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna
8 Svar på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll