Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-03-17
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-03-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
Informations- och anmälningsärenden
2 Information
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
5 Riktlinje – Sulky
6 Riktlinje – Cyklar
Sändlista
7 Sändlista